0
 
 
Welcome to Mr.Clay Ceramics
บริษัท Mr.Clay Ceramics เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซรามิกมา 40 ปี
โรงงานเราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกครบวงจร ในราคาปลีก/ส่ง สามารถผลิตสินค้าเซรามิกได้ตามแบบตามความเหมาะสม   Mr.Clay Ceramics จะแตกต่างกับเซรามิกของที่อื่นในเรื่องสีเคลือบ รูปทรงที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพในราคาโรงงาน
เรื่องเซรามิกสามารถวางใจเรา Mr.Clay Ceramics
 
 
Ceramic Blog
Mr.Clay Ceramics
 

Ceramics ดียังไง?

เซรามิคทาง Mr.Clay Ceramics เคลือบจะแปลกใหม่กว่า
คนอื่น ไม่ใช่เคลือบแก้วเป็นเคลือบหิน
ข้อดีของเซรามิค
  1. สีเคลือบสีไม่ซีด สีไม่ตก หากใช้เป็นระยะเวลานาน
  2. เซรามิคสามารถเข้าไมโครเวฟ ทนความร้อนได้สูง 1200 วัตต์
  3. ทำความสะอาดง่าย 
 

รับจัดสวน ตกแต่งสวน

ทางบริษัท Mr.Clay Ceramics มีทีมออกแบบและแต่งสวน
ไม่ว่าจะเป็นสวนหิน หรือสวนแนวตั้ง ฯลฯ มีลูกค้ามากมายที่ไว้
ใจใช้บริการเราเพราะทางเรามีทีมออกแบบให้ลูกค้าดูภาพงาน
ก่อนว่าชอบไหม สามารถวางใจการจัดสวนได้ครับ